В забързаното ежедневие е непостижимо всеки юрист да търси сам информация в огромните масиви от данни, за да осъвременява знанията си. Още по-трудно е това, когато става въпрос за правото на Европейския съюз, което представлява динамична самостоятелна правна система, със свои специфични правила, ред на приемане и прилагане на правните актове. Затова във Ваша помощ идва разделът „Инфо ЕС”. В този раздел ще намирате последните новости, свързани с правото на Европейския съюз. Ще можете да се информирате за най-новите решения в законодателния процес на нивото на Съюза, също както и да бъдете в крак с най-новите решения на Съда в Люксембург. Особен акцент ще бъде поставен и на значими въпроси от прилагането на правото на ЕС в България.

Предоставянето и администрирането на платформа за онлайн споделяне на закриляни произведения като „The Pirate Bay“ може да съставлява нарушение на авторското право

Съдът на ЕС определи, че лице, което предлага публичен достъп до Wi-Fi мрежа, не носи отговорност за нарушения на авторски права, извършени от потребител.

Европейската комисия взе решение, че Ирландия е предоставила на Apple неправомерни данъчни облекчения на стойност до 13 милиарда евро.

# Съдът на ЕС разясни основни положения на преюдициалното производство във връзка с практика по български наказателни дела

          Съдът на ЕС определи за недействително решението на Европейската комисия относно наличието на достатъчна степен на защита на личните данни в САЩ