Комисията ще започне подготовка за преговори със САЩ за постигането на съгласие относно равнището на защита на лични данни, които се обменят като част от трансатлантическото сътрудничество по наказателни въпроси. 

Предприятията и икономиката на ЕС като цяло са лишени от пълните икономически ползи от един действително единен и конкурентен далекосъобщителен пазар