Съдът на ЕС определи като несъвместимо с правото на ЕС лишаването от правото на свободно движение заради дълг. 

Съдът на ЕС се произнесе относно допустимите изключения в достъпа до обществена информация в случаи, свързани с околната среда.

Съдът на ЕС се произнесе по задължението на държавите-членки да отчитат формирания осигурителен доход и стаж при упражняване правото на свободно движение.