Съдът на ЕС се произнесе по прилагането на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики.  

Съдът на ЕС се произнесе относно активната легитимация на Европейската комисия по дела за вреди, причинени на ЕС от картелно споразумение. 

Плащания, които се контролират пряко или опосредено от държавата, могат да бъдат счетени за държавна помощ по смисъла на правото на ЕС, дори в случай, че средствата за извършването на финансирането се набират в общ фонд посредством доброволни вноски на икономическите оператори.