Съдът на ЕС се произнесе относно дължимото обезщетение при отказан достъп до борда на самолет. 

Съдът на ЕС се произнесе относно прилагането на свободата на установяване във връзка с трансгранично преобразуване на дружества. 

Ограничаването на възможността да се събират някои видове комисиони в договорите за кредит е напълно допустимо според решение на Съда на ЕС.