# Съдът на ЕС разясни основни положения на преюдициалното производство във връзка с практика по български наказателни дела

          Съдът на ЕС определи за недействително решението на Европейската комисия относно наличието на достатъчна степен на защита на личните данни в САЩ

Съдът на ЕС потвъди, че държавите членки могат да ограничават предоставянето на социални помощи на лица, упражняващи право на свободно движение с цел заетост.