Съдът на ЕС тълкува изискването за обичайно пребиваване като условие за издаване на свидетелства за управление на МПС в ЕС.

Съдът на ЕС се произнесе относно съразмерността на определени в националното законодателство санкции за нарушаване на задължението за деклариране на парични суми в брой, пренасяни през граница на ЕС.

Съдът на ЕС определи като дискриминационна практика поставянето на електромерите на високо разстояние в ромския квартал на Дупница.